Dijkversterking

HO Dijkversterking.jpg

Het klimaat verandert (onder andere het neerslagpatroon) en de zeespiegel stijgt. De afvoeren van de rivieren veranderen en tegelijkertijd daalt de bodem.

Een dijkversterkingsproject is meer dan techniek. Bij het opstellen van dijkversterkingsplannen houden wij bij Kragten rekening met allerlei factoren: recreatie, ecologie, landschap en cultuurhistorie. Per dijktraject wordt dan ook gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Hierin speelt de omgeving een belangrijke rol. Daarom zorgt de omgevingsmanager in het kernteam op de eerste plaats voor een zorgvuldige stakeholdersanalyse en stelt hij een communicatieplan op. Het samenbrengen van omgeving, techniek, planologie en ondergrond is een van de eerste stappen.

Het sleutelwoord van een succesvol dijkversterkingsproject zit hem in samenwerken tussen alle partners. Daarnaast ook het blijven beschouwen van maatregelen die we nemen in relatie tot meerlaagse veiligheid. Meerlaagse veiligheid behoort een plek te hebben in de communicatie naar de omgeving, ook bij een dijkversterkingsproject waar alleen de dijken worden versterkt. Het gaat hierbij ook over het onder de aandacht brengen van risico’s en vluchtwegen bij een mogelijke dijkdoorbraak. Het creëren van de zelfredzame burger wordt steeds belangrijker bij het creëren van nog hogere dijken.
 • 1e fase dijkversterking Maastricht

  PR 1e fase Dijkversterking Maastricht 1.jpg arrow
 • 1e fase Maaskaden

  PR 1e fase Maaskaden 1.jpg arrow
 • Dijkversterking perceel II

  IMG_1317.JPG arrow
 • Dijkversterking Purmer

  PR Dijkversterking Purmer 1.jpg arrow
 • Grondwatermeetnet Waterschap Brabantse Delta

  HO Afvoerend oppervlak.jpg arrow
 • Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg

  PR Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg.jpg arrow
de kragt van vertrouwen