Dijkversterking > Hoogwatersimulaties

Rivierbeheer is een typisch Nederlandse activiteit. We bouwen en verleggen dijken, creƫren groene rivieren en leggen retentiebekkens aan. Rivieren zijn echter niet alleen een gevaar, maar vormen ook een belangrijke bron voor economische activiteit. Vanuit havens transporteren schepen allerlei goederen, recreatie op en aan het water is populair en ook voor drinkwateronttrekking spelen rivieren een steeds belangrijkere rol. Door klimaatverandering wordt een gebalanceerde inrichting van onze rivierengebied steeds belangrijker. Hoogwaterveiligheid en economische activiteit zullen hand in hand moeten gaan. Hierbij zullen wij continue moeten toetsen wat de effecten van ontwikkelingen binnen het rivierengebied zijn.

Om hier een goed beeld van te krijgen kan Kragten hoogwatersimulaties uitvoeren met behulp van WAQUA. In 2D berekenen we bijvoorbeeld het effect van de aanleg van een nieuwe dijken, retentiebekken of een keersluis. Binnen Kragten zijn veel kennisgebieden aanwezig waar we dit mee combineren. Hoogwatersimulaties combineren we met onze kennis van dijkversterkingen, rivieren en beken. Daarnaast kunnen we de WAQUA output gebruiken als input het opzetten van overstromingskaarten in STRATUS.
 • 1e fase dijkversterking Maastricht

  PR 1e fase Dijkversterking Maastricht 1.jpg arrow
 • 1e fase Maaskaden

  PR 1e fase Maaskaden 1.jpg arrow
 • Dijkversterking perceel II

  IMG_1317.JPG arrow
 • Dijkversterking Purmer

  PR Dijkversterking Purmer 1.jpg arrow
 • Grondwatermeetnet Waterschap Brabantse Delta

  HO Afvoerend oppervlak.jpg arrow
 • Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg

  PR Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg.jpg arrow
de kragt van vertrouwen