Rioscan > Afvoerend oppervlak

De meeste gemeenten hebben een vlakkenkaart beschikbaar waar het afvoerend oppervlak (enkele) jaren terug mee is geïnventariseerd. Echter bij de actualisatie van het basisirioleringsplan of een rioolberekening blijkt vaak de nauwkeurigheid en volledigheid niet bekend. Met RIOscan wordt een eenvoudig en betrouwbaar vooronderzoek gedaan om daar antwoord op te geven. Met geringe kosten wordt voorkomen dat volledig opnieuw moet worden begonnen. Waardevolle informatie kan worden hergebruikt!Projecten

  • Steekproef RIOscan voor Maas en Mergelland

    PR Opname Maas en Mergelland 1.jpg arrowde kragt van vertrouwen