Rioscan > Riooldata

Onze ervaring is dat menselijke vergissingen in het rioleringsbeheer niet te voorkomen zijn. Een typefout heeft cruciale gevolgen in een rioleringsmodel.

Kragten verzorgt voor meerdere gemeenten het rioleringsbeheer en heeft uit eigen behoefte controletools ontwikkeld om dergelijke fouten te minimaliseren. Deze tools zijn eenvoudig toepasbaar op de dataset. Er wordt nog geen waardeoordeel gegeven over de juistheid, omdat dit niet vanachter het bureau kan worden vastgesteld. Wij visualiseren de verdachte locaties met kaartmateriaal, zodat deze vervolgens gecontroleerd kunnen worden.
Projecten

  • Onderzoek verloren berging Druten

    PR Onderzoek verloren berging 1.jpg arrow
  • Steekproef RIOscan voor Maas en Mergelland

    PR Opname Maas en Mergelland 1.jpg arrowde kragt van vertrouwen