Ruimtelijke Adaptatie

Ruimtelijke Adaptatie.jpg

Ruimtelijke adaptatie vraagt om verandering van gedrag
Dagelijks maken we keuzes die onze kwaliteit van leven en de leefbaarheid van onze omgeving bepalen. De druk op onze leefomgeving is hoog. Dat maakt het extra belangrijk dat we met die keuzes ruimte geven aan dat wat we met elkaar belangrijk vinden.
Wat dat betreft leven we in spannende tijden. We staan met elkaar aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Een van die uitdagingen is het aanpassen van onze leefomgeving aan de gevolgen van een veranderend klimaat.

Met de juiste keuzes alleen redden we het niet
Waarbij we ook graag aantekenen dat bewustwording bij de gehele gemeenschap belangrijk is. Enerzijds om draagvlak te krijgen voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Anderzijds omdat bewustwording de eerste stap is richting een gedragsverandering. Die gedragsverandering is nodig omdat de overheid het niet alleen kan, niet alle ruimte is tenslotte openbaar. Dat betekent dat particulieren op zijn minst moeten weten, dat hoe zij hun ruimte inrichten van invloed is op hoe we de effecten van klimaatverandering ervaren. De focus ligt hierbij dus echt bij een gedragsverandering, gericht op het aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom zetten we in onze projecten ook altijd stevig in op communicatie.
  • Regenwatervisie

    HO Regenwatervisie.jpg arrow
  • Stresstest

    voorbeeldimg.jpg arrow
de kragt van vertrouwen