Ruimtelijke Adaptatie > Stresstest

Met stresstesten de lokale situatie in beeld
Aanpassen van de ruimte aan het klimaat is niet iets wat vraagt om een grootse en mondiale aanpak of een aanpak vanuit algemeen geldende normen en doelstellingen. Het vraagt juist om te kijken wat klein, lokaal en concreet past. Met iedere schop die de grond in gaat maken we zo’n kleine, lokale en concrete keuze.
Daarom ondersteunen wij u graag om de kwetsbaarheden voor uw lokale situatie in beeld te brengen met behulp van stresstesten. Deze stresstesten geven u een integraal overzicht van uw kwetsbare gebieden en risicovolle objecten. Hiermee brengen we ook zaken in kaart die niet iedereen even scherp op het netvlies heeft. Zoals dat natuur dichtbij stedelijk gebied niet alleen maar mooi is, maar ook een risico vormt voor bijvoorbeeld bosbrandgevaar. De stresstest geeft goed inzicht in dit soort situaties en maakt het mogelijk bewuste keuzes te maken. Dat wil niet zeggen dat de combinatie van een natuurgebied grenzend aan een stedelijk gebied niet kan, maar wel dat we de situatie inzichtelijk moeten hebben in combinatie met eventuele maatregelen die genomen kunnen worden.

Stresstest als middel voor échte ruimtelijke adaptatie
Dat is ook precies hoe wij stresstesten graag gebruiken. Niet als doel, maar als een middel. Een middel dat ons inzicht geeft en dat we niet uitsluitend gebruiken om aan de achterkant technische maatregelen te nemen, maar juist ook om aan de voorkant te bepalen wat we willen en wat we met zijn allen belangrijk vinden. Als we aan de voorkant de juiste keuzes maken kunnen we die keuzes ook inzetten om de leefbaarheid te vergroten en zijn vaak de (dure) technische maatregelen aan de achterkant niet nodig. Wat ons betreft is dat échte ruimtelijke adaptatie.
Projecten

Momenteel zijn er nog geen projecten gevonden
de kragt van vertrouwen